6 Wetenschappelijk bewezen methoden om je gelukkiger te voelen.

Goedemorgen! Daar zit je weer. Op je werk, achter je PC. Buiten is het nog wat donker, koud en regenachtig. Over een paar minuten begint die vergadering die je niet voorbereid had – ondanks je goede voornemen het dit jaar anders te doen.

En vanmiddag nog een rapport afmaken dat toch nergens voor gebruikt wordt. Om nog maar niet te spreken over een slechte nachtrust en de file waar je je net doorheen hebt geworsteld.

Goedemorgen, het is Blue Monday!

Blue Monday

Blue Monday of ‘blauwe maandag’ is de meeste deprimerende dag van het jaar, de dag waarop de meeste mensen zich het minst gelukkig voelen. Traditioneel is dit de derde maandag in januari. Daar ligt een ingewikkelde formule aan ten grondslag waar in allerlei factoren zijn meegenomen zoals het weer, aantal dagen sinds kerstmis, motivatie en goede voornemens. De formule ziet er zo uit:

Hoe zit gelukkigheid in elkaar?

De mate waarin iemand gelukkig is is vrij constant. We zouden kunnen spreken van een ‘basis gevoel van gelukkigheid’. Dit niveau is volgens onderzoek van gedragsgeneticus Lykken voor 50% bepaald door je genen, en voor 50% door je ervaringen. Lykken ontdekte dat omgevingsvariabelen zoals inkomen, relatie, geloof en opleiding slechts voor 8% het gevoel van gelukkigheid beïnvloeden. Als je de loterij wint, of je baan verliest, zal je weer ‘terugveren’ naar je natuurlijke basis gevoel van gelukkigheid.

Wanneer je bent voorzien in je basisbehoeften verhogen zaken als extra inkomen in slechts zeer beperkte mate je gevoel van gelukkigheid (onderzoek door o.a. Diener). Een goede opleiding dan? Helaas, noch een goede opleiding noch een hoog IQ hebben verbanden met het gevoel van gelukkigheid. Jeugdigheid? Ook niet, sterker nog, oudere mensen zijn vaker gelukkig met hun leven dan jongeren. Huwelijk? Dat is wat genuanceerder: getrouwde mensen zijn over het algemeen gelukkiger dan vrijgezellen, maar causaal verband met het huwelijk is niet aangetoond. Het zou dus ook kunnen zijn gelukkigere mensen eerder trouwen bijvoorbeeld, in plaats van andersom. Zonnige dagen? Nee, alhoewel een onderzoek uit 1998 aantoont dat in de VS mensen die in het midwesten wonen denken dat mensen die in California wonen gelukkiger zijn, en dat Californiabewoners dat zelf ook denken van zichzelf.

Er zijn wel twee aantoonbare redenen die het basis gevoel van gelukkigheid van mensen voor langere tijd omlaag halen: het verlies van je levenspartner en het verlies van een baan. Het duurt vijf tot acht jaar voordat een weduwe(naar) weer op het oude gevoel van gelukkigheid terug is. Op dezelfde manier zijn de effecten van het verliezen van een baan nog lang merkbaar nadat alweer een nieuwe betrekking gevonden is.

De oplossing: Happiness Boosters

 1. Verhuis niet! Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen gelukkigheid en geografische factoren. Een groot onderzoek dat door Forbes en Gallupis uitgevoerd resulteert in de top 10 ‘gelukkigste’ landen ter wereld en Nederland staat maar liefst op de 9e plaats!
  • Noorwegen
  • Denmark
  • Australie
  • Nieuw-Zeeland
  • Zweden
  • Canada
  • Finland
  • Zwitserland
  • The Netherlands
  • United States

  Voor de volledigheid ook nog de 10 minst ‘gelukkige’ landen ter wereld:

  • Central African Republic
  • Zimbabwe
  • Ehtiopie
  • Pakistan
  • Yemen
  • Sudan
  • Nigaria
  • Mozambique
  • Kenya
  • Zambia
 2. Aan de Univeriteit van California Riverside onderzoekt psychologe Sonja Lyubomirsky zogenaamde ‘hapiness boosters’. Eén van deze boosters is het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek. Het klikt soft, maar het – slechts 1x per week – opschrijven van zaken waarvoor je dankbaar bent verhoogt je gevoel van gelukkigheid significant gedurende een periode van zes weken;
 3. Doe iets aardigs voor iemand. Onderzoek wijst uit dat als je 5x per week iets aardigs voor iemand anders doet, je gevoel van gelukkigheid meetbaar verhoogt. Dit effect is nog sterker als je alle 5 de ‘aardige acties’ op dezelfde dag doet;
 4. Onderzoeker Seligman heeft vergelijkbaar onderzoek gedaan. Hij kwam erachter dat de meest effectieve manier om snel gelukkiger te worden, het schriftelijk waarderen van iemand anders is; het schrijven van een bedankje of een referentie en deze persoonlijk overbrengen. Met andere woorden, beschrijven waarvoor je iemand dankbaar bent en daarna deze dankbetuiging persoonlijk overbrengen. Personen die dit slecht éénmaal doen zijn zelfs nog een maand later meetbaar gelukkiger en minder gedeprimeerd. Maar: het gevoel is na drie maanden weer weg, dan zit je weer op je ‘basis gevoel van gelukkigheid’;
 5. Voor een meer duurzaam gevoel van gelukkigheid beveelt Seligman aan om uit te zoeken waar je kracht en talent ligt en dit op een nieuwe manier gebruiken. Zijn onderzoek toont dat de meer ‘verstandelijke’ eigenschappen zoals nieuwsgierigheid en leergierigheid minder verbanden tonen met gelukkigheid dan de interpersoonlijke eigenschappen zoals aardigheid, dankbaarheid en het vermogen om lief te hebben;
 6. Toch het meest fundamentele gegeven uit de onderzoeken (en voornamelijk onderzoek door Mihaly Csikszentmihalyi) is dat mensen zich gewoonweg gelukkiger voelen als ze bij andere mensen zijn; de sociale component. Het paradoxale is dat we, als we ons niet gelukkig voelen, vaak niet kunnen wachten totdat we weer lekker alleen thuis zijn en niets meer hoeven te doen. Maar dat is juist het ergste wat je kunt doen! Ga erop uit en ‘socialize’!

Geen oplossing maar wel de moeite waard

Naast de ‘harde’ onderzoeksresultaten zijn er nog onderzoeken gedaan waar indicaties uit zijn gekomen. Er is een belangrijk verschil tussen correlatie en causaliteit. Correlatie wijst op een verband, causaliteit laat zien wat oorzaak en gevolg is. Dit zijn dus geen wetenschappelijk bewezen oorzakelijke verbanden, maar mogelijk samenhangende onderdelen:

 • Extroverte mensen zijn gelukkiger dan introverte mensen;
 • Optimisten zijn gelukkiger dan pessimisten;
 • Mensen die regelmatig hun geloof beleiden zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen;
 • Mensen met een opleiding zijn gelukkiger dan mensen zonder opleiding MAAR:
 • Mensen met een masteropleiding zijn minder gelukkig dan mensen met een bacheloropleiding;
 • Mensen met een actief sexleven zijn gelukkiger dan mensen zonder actief sexleven;
 • Drukke mensen zijn gelukkiger dan mensen die zeggen te weinig om handen te hebben;
 • Mensen zijn hou ouder, hoe gelukkiger;
 • Hoe meer iemand reist, hoe minder gelukkig hij/zij is;
 • Mensen zijn gelukkiger als zij het gevoel hebben dat hun situatie voorspelbaar is;
 • Mensen zijn gelukkiger als ze dicht bij andere gelukkige mensen wonen (niet allen binnen het huis, maar ook in de straat/buurt.

Conclusie

Blue monday is een fenomeen dat, ondanks de mooie formule, beperkt invloed heeft op het menselijk gevoel van gelukkigheid. We gaan ons niet minder gelukkig voelen door blue monday, maar blue monday is een resultaat van metingen over het gevoel van gelukkigheid. Geluk is een gevoel dat zijn basis heeft in onze genen en persoonlijkheid. Dit heeft als gevolg dat mensen snel weer terugveren naar hun oorspronkelijke ‘basis gevoel van gelukkigheid’. Een fenomeen dat slechts een dag duurt is daarom ook gemakkelijk te ‘verhelpen’ door vele oplossingen die veel langer dan een dag, zelf langer dan een maand, het geluksgevoel positief beïnvloeden.

Dus: schrijf een LinkedIn aanbeveling, bedank iemand persoonlijk, schrijf op Facebook wie je dankbaar bent en waarvoor (en tag deze personen in je bericht), maar vooral: zoek de sociale interactie op! Gelukkig bieden sociale media ons geweldige middelen om die sociale interactie op te zoeken en te versterken! En op een makkelijke manier…

Als dit op een dag als vandaag nog te veel moeite is, dat is natuurlijk best voor te stellen, dan is hier nog een tip:
“Maak je geen zorgen, wees vrolijk!”

Klik even hierop om je op te starten en de Blue Monday fluitend door te brengen.

Bronnen

Eric Weiner, The Geography of Bliss, Twelve, 2008.
Fowler, J. H.; Christakis, N. A (3 January 2009).  “Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis Over 20 Years in the Framingham Heart Study” (PDF). British Medical Journal 337 (768)
Graham, Carol, Soumya Chattopadhyay, and Mario Picon (2010), “Does the Dow Get You Down? Happiness and the U.S. Economic Crisis”, mimeo, The Brookings Institution, Washington, DC, January.

http://www.rug.nl/kennisdebat/Debat/opinie/2012/02ClaudiBockting?lang=en
http://www.gezondheidsnet.nl/agenda/6982/blue-monday
http://www.psychologytoday.com/blog/significant-results/201106/blue-monday-explained
http://www.whatmakesthemclick.net/2011/11/17/art-science-of-happiness-part-accept-your-set-point/
http://www.whatmakesthemclick.net/2011/12/04/science-of-happiness-post-do-live-happy-country/
http://www.whatmakesthemclick.net/2011/12/20/happiness-stats/

Getagd op:                                             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *