Toegepaste psychologie – voor het gewenste effect.  

Vanuit de overtuiging dat er in het bedrijfsleven te weinig gebruikt wordt gemaakt van inzichten uit de psychologie heeft is Grey Matters ontstaan.

We onderzoeken, publiceren en adviseren over de toepassing van psychologische principes bij marketing, sales en crossmedia campagnes.

Onze primaire focus is gedragsverandering op basis van bewezen interventies en communicatie naar grotere groepen mensen. Inzichten uit sociale psychologie, cognitieve toegepaste psychologie, massapsychologie en mediapsychologie worden door ons vertaald naar praktische toepasbare hulpmiddelen voor het bereiken van optimaal effect met uw boodschap.

Ons werk is samen te vatten in:

Inzicht Interventie Inspiratie
Door gedegen research verschaffen wij inzich in het beslissingsproces van uw doelgroep. Daarnaast verzorgen wij workshops en lezingen om uw medewerkers inzicht te geven in praktische gedragsbeïnvloeding. Samenwerken aan interventies voor het gewenste resultaat – bijvoorbeeld opinie en attitude-vorming, conversie-optimalisatie, burgerparticipatie of reductie van churn gedrag. Door publicaties, presentaties en inspiratiesessies belichten we uw vakgebied of specifieke vraagstelling vanuit een andere invalshoek – die van de menselijke psyche. Wij kijken toch nét even anders naar dezelfde uitdagingen.