In een wereld waar wij continue beïnvloed worden speelt ‘persuasion’ op meerdere niveaus een grote rol. Expliciete persuasion wordt niet meer geaccepteerd door kritische ontvangers van de boodschap. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van een grijs gebied tussen persuasion en manipulation. Wat ‘kan’ wel en wat ‘kan’ niet?

Wij helpen u

U wilt gedragsbeïnvloeding inzetten bij uw communicatie. U wilt meer impact maken, gedrag van uw doelgroep sturen. Dit kan allerlei doelstelling ten grondslag hebben, van profit tot fondsenwerving en van co-creatie tot gezondheidsbevordering. Hoe dan ook wilt u op een subtiele manier de inzichten uit de sociale- en mediapsychologie inzetten om uw doelstelling te behalen. Grey Matters helpt u om te bepalen welke beïnvloedingssstrategie u kunt hanteren, en hoe u deze strategie vervolgens implementeert, meet en bijstuurt. Altijd op basis van een combinatie van inzichten uit empirisch onderzoek met theorieën en best practices.

Resultaat: actie!

U zult merken dat na onze bemoeienis uw communicatie-uitingen beter blijven hangen en meer impact hebben zodat uw gedragsdoelstelling sneller en effectiever behaald kan worden.

Interesse?

    Uw naam: Uw email: