Lezers van online nieuws houden langer aandacht voor een verhaal, dan lezers van een papieren krant. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Amerikaanse journalistenopleiding The Poynter Institute. Deze conclusie is in tegenspraak met de heersende gedachte dat internetters zich minder lang concentreren op tekst dan krantenlezers.
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van eyetracking, een methode die bewegingen van ogen in kaart brengt. Lezers van online edities bleken gemiddeld ruim driekwart (77%) van de totale tekst van de artikelen die ze hadden uitgekozen, te lezen. Dat is meer dan de onderzoekers peilden bij de lezers van papieren kranten: lezers van `broadsheet` kranten bleken gemiddeld 62% van de artikelinhoud te lezen en lezers van `tabloids` slechts 57%.
Er kunnen overigens de nodige vraagtekens geplaatst worden bij het onderzoek. Mogelijk hebben lezers `grotere aandacht` voor een online verhaal, omdat krantenartikelen op papier vaak langer zijn dan verhalen op internet. De onderzoekers gingen zelf voorbij aan dit voorbehoud. Ook is onduidelijk of er verschil is in het aantal gelezen verhalen. Mogelijk heeft de lezer van online nieuws veel minder verhalen gelezen dan de lezer van papier kranten.

Bron(nen): emerce.nl (2-4-2007; p. 1; 2/3 p.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *