Ik geloof in de kracht van psychologie. Ik zie psychologen als de smeerolie van organisaties. Bijna alle bedrijfsprocessen kunnen inhoudelijk en procedureel versterkt en verbeterd worden door een professional erbij te betrekken die verstand heeft van gedrag, attitudes, cultuur, ontwikkeling en het brein. Met andere woorden: elke organisatie heeft baat bij een Chief Psychology Officer.

Rol

De CPO is een rol die vervuld wordt door iemand met minimaal een masters degree in psychologie of gerelateerde discipline. Iemand met ervaring, die het brede speelveld van bedrijfsvoering snapt en ook in staat is de business consequenties van ogenschijnlijk ongerelateerde beslissingen te overzien. Een professional met een breed netwerk aan (psychologisch) experts, die in verschillende gebieden van de bedrijfsvoering structureel of ad-hoc ingezet kunnen worden. De CPO is een ‘Chief’ functie omdat deze persoon mandaat moet hebben om tegen andere C-level executies in te gaan of zelfs veto uit te spreken op momenten dat hij/zij de sterk overtuiging heeft (en kan onderbouwen) dat een aanpak niet in het gewenste gedrag gaat resulteren. Een cruciale eigenschap van de CPO is dat hij/zij een groot empathisch vermogen heeft, zeker waar het gaat om inleving en invoeling in de zakelijke doelgroep. Dit vermogen is ontwikkeld door een combinatie van ervaring, persoonlijkheid en kennis van harde wetenschap.

Niet alleen

Het klinkt nu alsof de CPO een soort ‘superpsycholoog’ is die van alle markten thuis moet zijn. Dat is echter niet het geval (althans, ze zijn er wel maar schaars :-). Uiteraard is het vereist dat een CPO (wetenschappelijke) kennis heeft van de diverse gebieden waarbinnen psychologie een verschil kan maken, maar dit kan ook een signaleringsfunctie zijn. Boven alles is de CPO een kwaliteitsfunctie met als voornaamste activiteiten signalering en pro-actieve verbetering (smeren omdat het kraakt en smeren om het nóg soepeler te laten lopen) van alle bedrijfsprocessen en -activiteiten waarvoor dit van toepassing kan zijn. Dit hoeft de CPO vervolgens niet persoonlijk uit te voeren, hij/zij kan hiervoor ook ander medewerkers inschakelen of externe expertise inhuren. Veelal werken er binnen grotere bedrijven al diverse professionals met een achtergrond in gedragswetenschappen zonder dat die daadwerkelijk voor die specialisatie worden ingezet. Een CPO heeft mandaat om deze latente expertise te activeren en gebruiken.

Toepassingsgebieden

De CPO is een brede functie, over bedrijfskolommen hen. Werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de CPO kunnen zijn:

 • Marketing kwaliteitscontrole op toepassing wetenschappelijke kennis;
 • Neuromarketing voor effectmetingen;
 • Intervention Mapping voor campagnes;
 • Mediation bij zware gesprekken en discussies;
 • Deelname aan MT overleggen, zowel inhoudelijk als procesbewaking;
 • Acquisitie, hiring, executive search, assessments;
 • HRD ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering opleidingsprogramma’s;
 • HR ondersteuning bij verzuimreductie;
 • ARBO ondersteuning (vitaliteit etc);
 • Personal en executive coaching;
 • Leiderschap ontwikkeling;
 • Team ontwikkeling (zowel MT als bv tribes en squads)
 • Wetenschappelijk onderzoek en customer insights;
 • Cultuurontwikkeling en cultuurverandering;
 • Time management en efficiëntie;
 • Kwaliteitscontrole communicatie-uitingen;
 • Sales professionals opleiden in overtuigend communiceren/persuasion;
 • Opleiden communicatie medewerkers & call center agents/webcare op communicatietechnieken;
 • Behavioural economics inzichten toepassen binnen finance en product development;
 • Opstellen en bewaken ethische guidelines, moreel kompas.

Er zijn denk ik nog veel meer toepassingsgebieden te bedenken die binnen de verantwoordelijkheid van de CPO vallen. Graag hoor ik aanvullingen van jullie in de comments.

Klein beginnen

Een rol zoals hierboven beschreven is fors. Ik hoop dat organisaties (profit, non-profit, overheid etc) gaan inzien dat psychologen erg waardevol kunnen zijn op verschillende niveaus. Ik weet dat er al een aantal organisaties zijn die de CPO rol formeel omarmd hebben, waarvoor hulde! Wie durft nog meer?

Maar: je hoeft geen groot bedrijf te zijn om alvast met een CPO aan de slag te gaan. Haal de vereiste kennis in huis (wellicht is deze al in huis zonder dat je het weet, anders nieuwe functie vacature of externe inhuur) en betrek je kersverse CPO bij alles wat je doet. Laat hem/haar vervolgens beslissen op welk gebied hij/zij zich wil focussen bij het toepassen van wetenschappelijke inzichten en verbeteren van je bedrijf! Om te beginnen kan dit natuurlijk ook 1 medewerker zijn, die dit bijvoorbeeld als nevenwerkzaamheid parttime doet, of structurele maar parttime inhuur van een externe CPO zoals wij bij Grey Matters aanbieden.

Je gaat echt niet failliet zónder CPO, maar presteert/concurreert zeker beter mét CPO!

Getagd op:                                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *