hand-fingersVandaag werd in de media wat aandacht besteed aan ‘de ringvinger’. Ik heb eens wat achtergronden en onderzoeken opgezocht en wil deze graag delen.

“De ringvinger heet zo omdat hij de (trouw)ring draagt. Vroeger werd gedacht dat er een rechtstreekse bloedverbinding was (de Vena amoris) tussen de ringvinger en het hart. De associatie van het hart en de liefde leidde ertoe dat de ring (het teken van de liefde) om deze vinger gedragen werd.” – Wikipedia

De romantische associatie van de ringvinger kan weleens een andere wending krijgen op basis van recent onderzoek. Als we in Wikipedia gaan zoeken op de ‘Wijsvinger-Ringvinger Index’ krijgen we het volgende resultaat te lezen:

“De wijsvinger-ringvinger-index verwijst naar de verhouding tussen de wijsvinger (2D) en de ringvinger (4D), en wordt ook wel als 2D:4D weergegeven. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lengte van de wijsvinger beïnvloed wordt door de hoeveelheid geslachtshormonen waar de foetus in de baarmoeder aan wordt blootgesteld.”

Dit laatste is door onderzoek bevestigd. Embryonale blootstelling aan testosteron (het ‘mannelijke’ hormoon) leidt tot een langere ringvinger (lagere 2D:4D), blootstelling aan oestrogeen (het ‘vrouwelijke’ hormoon) leidt tot een langere ringvinger (lagere 2D:4D).

Vervolgens:

“Deze geslachtshormonen beïnvloeden tevens verschillende persoonlijkheids eigenschappen.”

En hier wordt het interessant.

Mannelijkheid

Onderzoek wijst namelijk uit dat de langere ringvinger niet alleen veroorzaakt wordt door het mannelijke hormoon, maar op latere leeftijd ook gepaard gaat met een aantal ‘typisch mannelijke’ karaktereigenschappen. Zo is de smaak van deze personen anders dan mensen met een kortere ringvinger en is ook de neiging tot verslaving groter. Ze zullen vaker experimenteren met drugs, alcohol en seks. Mannen met een langere ringvinger worden over het algemeen ‘minder aardig’ gevonden, maar blijken wel aantrekkelijker voor vrouwen te zijn. Ook eigenschappen als ‘aggressief’ en ‘vaker sportief’ horen bij de langere ringvinger.

Onderzoek uit 2002 onder lesbiennes toont ook aan dat lesbiennes die zichzelf als meer ‘mannelijk’ zien significant vaker een langere ringvinger hebben dan lesbiennes die zichzelf als meer ‘vrouwelijk’ zien.

In ouder onderzoek (Wilsom, 1983) nam men nog aan de langere ringvinger genetisch bepaald was. Dat blijkt dus niet te kloppen. Wat dit onderzoek wel uit wees is dat vrouwen met een langere ringvinger zichzelf significant vaker als ‘assertief’ zien dan vrouwen met een langere wijsvinger.

Wantrouwend

Uit het meest recente Franse onderzoek blijkt dat mensen met een langere ringvinger (en dus lagere 2D:4D ratio) meer wantrouwend zijn dan mensen met een kortere ringvinger. Dit fenomeen geldt voor zowel mannen als vrouwen, ondanks het feit dat een lagere 2D:4D ratio vaker bij mannen voorkomt.

Sportiviteit

Onderzoek uit 2009 van Yan et al toont een positief verband tussen de lengte van de ringvinger op basis van de 2D:4D ratio en sportiviteit. Uit het onderzoek blijkt dat topatleten vaker een lagere 2D:4D ratio hebben (en dus een langere ringvinger) dan gemiddeld. De auteur suggereert zelfs om de 2D:4D ratio mee te nemen in selectieprocedures voor topsport.

Andere persoonlijkheidskenmerken

Lippa deed in 2006 onderzoek naar de samenhang tussen de 2D:4D ratio en de persoonlijkheidskenmerken zoals die volgens de ‘Big Five’ worden benoemd. Hij vond enkel zwakke en inconsistente verbanden die eigenlijk niet noemenswaardig zijn. Daarnaast vond hij een zwak verband tussen ‘lange ringvinger’ en ‘zelfbenoemde mannelijkheid’ bij mannen en lange ringvinger’ en ‘voorkeur voor typisch mannelijke beroepen’ bij vrouwen.

Sperma op uw broodje aap?

Een gangbare gedachte dat een langere ringvinger zou wijzen op betere kwaliteit van sperma, is in 2010 door Kim et al onderzocht. Het onderzoek laat niets tot de verbeelding: die correlatie is er niet. Het is dus een typisch broodje aap verhaal.

Trouwring

Op deze manier ga je de symboliek van de trouwring aan de ringvinger ook anders bekijken. Wellicht was de ervaring van ‘wantrouwen’ bij mensen met langere ringvinger al bekend? En was de trouwring ooit bedoeld als symbool om wantrouwige gevoelens onder controle te houden, zodat partners elkaar konden vertrouwen?

digit-ratio-methodEn, wat is jouw 2D:4D index? Die van mij is ongeveer 0,95 🙂

Bronnen

Getagd op:                                             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *