We leven in een dynamische wereld, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en grote impact 3insight
hebben op mens en maatschappij. Vaak zien we dit leiden tot een oppervlakkige benadering van nieuwe ontwikkelingen.

De echte waarde van iets nieuws wordt vaak ondergeschikt aan de nieuwheid zelf. Trends worden gevolgd en gehyped, en iedereen surft mee op de toppen van deze golven.

Grey Matters streeft naar diepte, naar inhoudelijke onderbouwde duiding van dit soort ontwikkelingen. Daarom doen we met partners zoals de Universiteit van Amsterdam structureel onderzoek, vanuit onze eigen onderzoeksstrategie en in opdracht van klanten op specifieke thema’s.

Zodat de waarde ervan niet afhangt wie het eerste iets nieuws ontdekt, maar wie het het beste kan duiden en toepassen.

En wat de echte impact is op mensen en hun gedrag.

Discover what really matters.