Seminar “Social Media Persuasion”

Inmiddels weten we het allemaal wel: social media is mensenwerk. In de wereld waar we het voorheen hadden over massacommunicatie, is met de komst van social media “multi-1-op-1 communicatie” ontstaan. En waar interpersoonlijke communicatie is, speelt psychologie een rol. Zeker als er sprake is van tussenkomst van een medium (computer/platform/netwerk) – we spreken van gemedieerde communicatie – is het vakgebied van sociale- en mediapsychologie ‘aan zet’.

Persuasion

Waar namelijk communicatie plaatsvindt, zijn er ‘kansen’ voor het inzetten van persuasion ofwel gedragsbeïnvloeding. Op een manier die authentiek, ethisch en eerlijk is, wel te verstaan. Want anders spreken we van manipulatie. Automatisch gedrag, besluitvormingsprocessen en heuristieken zijn het speelveld waar we ons nu begeven. Juist doordat we verbonden zijn, alles gemeten wordt, interesses en motivaties inzichtelijk worden, kunnen we persuasion effectief inzetten om mensen in onze richting te laten bewegen. Social Media bieden uitgebreide mogelijkheden om constructen zoals Social Proof, Sympathie, Loss  Aversion, Labelling in te zetten.

Strategie

Maar voordat we ‘los’ kunnen gaan met het meenemen van de doelgroep in onze richting, moeten we wel helder voor ogen hebben wie die doelgroep is. Waar bevinden ze zich? Welke kanalen gebruiken ze? Maar ook zullen we een beeld moeten hebben van onze gedragsdoelstelling. Wat willen we dat onze doelgroep gaat doen? ReTweeten? Inschrijven voor een event? Ambassadeur worden? Pas als we deze vragen helder hebben kunnen we gericht aan de slag met persuasion. Met andere woorden, het begint bij een social media strategie.

In dit seminar neemt social media-psycholoog en -strateeg Mischa Coster jullie mee in de wereld van strategie en psychologie. Hij legt uit wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn om persuasive te kunnen communiceren en welke strategie kan leiden tot het invullen van die randvoorwaarden. En natuurlijk gaat hij uitgebreid in op theorie en praktische voorbeelden van gedragsbeïnvloeding.

Interesse?

    Uw naam: Uw email: